Редактиране на криви

Сегментите от криви имат по две опорни точки в краищата си и две контролни точки, или манипулатори. Контролните отсечки свързат контролните точки с опорните възли. Можете да променяте формата на кривата, като преобразувате опорни възли в друг вид или като плъзгате манипулаторите.

Освен това можете да променяте свойствата на линията, като я изберете и после изберете Форматиране - Линия.

Икона

За да видите възлите и контролните точки на крива линия, изберете я и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка. Опорните възли са представени с квадратчета, а контролните точки – с кръгчета. Контролните точки може да застъпват възлите.

За да нагласите сегмент от крива линия

 1. Изберете крива линия и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка.

 2. Направете едно от следните неща:

За да разделите крива линия:

Можете да разделяте само крива линия с три или повече възела.

 1. Изберете крива линия и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка.

 2. Изберете възел, след което щракнете върху иконата Разделяне на крива в лентата Редактиране по възли.

За да създадете затворена фигура:

 1. Изберете крива линия и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка.

 2. Щракнете върху иконата Затваряне на крива на Безие в лентата Редактиране по възли.

За да преобразувате възел от крива линия:

 1. Изберете крива линия и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка.

 2. Щракнете върху възела, който желаете да преобразувате, и направете едно от следните неща:

За да добавите възел:

 1. Изберете крива линия и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка.

 2. Щракнете върху иконата Вмъкване на възли в лентата Редактиране по възли.

 3. Щракнете върху линията, където искате да добавите възела, и плъзнете леко.

Икона Съвет

Ако възелът няма контролна точка, изберете го и щракнете върху иконата Преобразуване в крива в лентата Редактиране по възли.


За да изтриете възел:

 1. Изберете крива линия и щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка.

 2. Изберете възела, който желаете да изтриете.

 3. Щракнете върху иконата Изтриване на възли в лентата Редактиране по възли.

Моля, подкрепете ни!