Чертане на криви

Иконата Крива Икона от лентата Рисунка отваря лента с инструменти за чертане на криви на Безие. Кривите на Безие се задават с начална и крайна точка – това са опорните им възли. Кривината на крива на Безие се определя чрез контролните й точки, или „манипулатори“. Преместването на контролна точка променя формата на кривата на Безие.

Икона Бележка

Контролните точки се виждат само в режим „Редактиране по възли“ и са представени с кръгчета, докато опорните възли са представени с квадратчета. Началната точка е малко по-голяма от останалите възли.


Възможно е да съединявате сегменти от криви на Безие и прави отсечки, за да образувате по-сложни криви на Безие. Съседните сегменти могат да се съединят по три различни начина:

Начин на работа с инструмента Крива

 1. От лентата с инструменти Рисунка отворете лентата Криви Икона и изберете инструмента КриваИкона.

 2. Щракнете там, където желаете да започва кривата, и плъзнете в посоката, в която искате да продължава. Контролната отсечка ще покаже посоката.

  Задръжте Shift, докато плъзгате, за да ограничите посоката до ъгли, кратни на 45°.

 3. Отпуснете бутона на мишката там, където трябва да бъде първата контролна точка.

 4. Преместете показалеца там, където искате да завършва първият сегмент от кривата. Кривата ще следва мишката.

 5. Направете едно от следните неща:

Начин на работа с инструмента Рисувана линия

 1. От лентата с инструменти Рисунка отворете лентата Криви Икона и изберете инструмента Рисувана линияИкона.

 2. Щракнете там, където желаете да започва кривата, и задръжте бутона на мишката.

 3. Нарисувайте линия с произволна форма, както бихте я нарисували с молив.

 4. Отпуснете бутона на мишката, за да завършите линията.

Моля, подкрепете ни!