Зареждане на стилове за линии и краища

Можете да организирате сходните видове линии и стрелки чрез стилове. LibreOffice предлага няколко стандартни файла със стилове, които можете да заредите за използване с ваш документ. Ако желаете, можете да добавяте или изтривате елементи от файл със стилове и дори да създадете файл със стилове по избор.

За да заредите файл със стилове за линии:

  1. Изберете Форматиране - Линия и отворете раздела Стилове за линии.

  2. Натиснете бутона Зареждане на стилове за линии.

  3. Намерете файла, съдържащ желаните стилове за линии, после натиснете бутона OK. Файлът има разширение .sod.

За да запишете файл със стилове за линии, натиснете бутона Записване на стилове за линии, въведете име на файла и щракнете върху OK.

За да заредите файл със стилове за краища:

  1. Изберете Форматиране - Линия и отворете раздела Стилове за краища.

  2. Натиснете бутона Зареждане на стилове за краища.

  3. Намерете файла, съдържащ желаните стилове за линии, после натиснете бутона OK. Файлът има разширение .soe.

За да запишете файл със стилове за краища, натиснете бутона Записване на стилове за краища, въведете име на файла и щракнете върху OK.

Моля, подкрепете ни!