Работа с клавишни комбинации в LibreOffice Impress

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Можете да използвате клавиатурата за достъп до командите на LibreOffice Impress и за навигация из работната площ. LibreOffice Impress поддържа същите клавишни комбинации като LibreOffice Draw за създаване на графични обекти.

Избиране на запазени места

В автооформленията на LibreOffice Impress са използвани запазени места за заглавия на кадри, текст и обекти. За да изберете запазено място, натиснете +Enter. За да преминете към следващото запазено място, отново натиснете +Enter.

note

Ако натиснете +Enter, след като сте достигнали последното запазено място в кадъра, след него ще бъде вмъкнат нов кадър със същото оформление.


За да създадете и редактирате обект

 1. Натиснете F6, за да активирате лентата Рисунка.

 2. Натискайте клавиша Стрелка надясно, докато достигнете желания инструмент от лентата.

 3. Ако до иконата е показана стрелка, значи има подинструменти. Натиснете клавиша Стрелка нагоре или Стрелка надолу, за да отворите подинструмените, след което натискайте Стрелка надясно или Стрелка наляво, за да изберете икона.

 4. Натиснете +Enter.

  Обектът ще бъде създаден в центъра на текущия документ.

 5. За да се върнете към документа, натиснете +F6.

  Можете да използвате клавишите със стрелки, за да позиционирате обекта, където желаете. За да изберете команда от контекстното меню за обекта, натиснете Shift+F10.

За да изберете обект

 1. Натиснете +F6, за да влезете в документа.

 2. Натискайте Tab, докато не достигнете до обекта, който желаете да изберете.

По време на прожекция

За да стартирате прожекция

За да стартирате прожекция от началото, натиснете F5.

За да стартирате прожекция от текущия кадър, натиснете Shift+F5.

Преминаване към следващ кадър или анимационен ефект

Интервал

Преминаване към следващ кадър без възпроизвеждане на анимации

+PageDown

Връщане към предишния кадър

+PageUp

Преход към определен кадър

Въведете номера на страница на кадъра и натиснете Enter.

Спиране на прожекцията

Esc или -.

Сортиране на кадри

Когато превключите за пръв път към изгледа за сортиране на кадри, натиснете Enter, за да прехвърлите фокуса на клавиатурата към работната площ. В противен случай натиснете F6, за да преминете към работната площ, скед което натиснете Enter.

Избиране на кадри и премахване на избора

Преминете към желания кадър с помощта на клавишите със стрелки и натиснете Интервал. За да добавите кадър към селекцията, посочете го чрез клавишите със стрелки и отново натиснете Интервал. За да премахнете избора от кадър, преминете към него и натиснете Интервал.

Копиране на кадър:

 1. Чрез клавишите със стрелки преминете към кадъра, който искате да копирате, после натиснете +C.

 2. Преминете към кадъра, където искате да вмъкнете копирания, след което натиснете +V.

Преместване на кадър:

 1. Чрез клавишите със стрелки преминете към кадъра, който искате да преместите, после натиснете +X.

 2. Преместете курсора там, където искате да преместите кадъра, след което натиснете +V.

 3. Изберете Преди или След текущия кадър и натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!