Импортиране на страници на HTML в презентации

Можете да импортирате в кадър произволен текстов файл, включително текст от документи на HTML.

За да вмъкнете в кадър текст от файл:

  1. На мястото, където искате да вмъкнете текста, изберете .

  2. Изберете „Текст“ или „Документ на HTML“ в полето Тип на файла.

  3. Намерете файла с текста, който желаете да добавите, и натиснете бутона Вмъкване.

Ако текстовият файл съдържа повече текст, отколкото може да бъде вмъкнат в един кадър, можете да разделите текста в няколко кадъра.

  1. Щракнете двукратно във вмъкнатия текст, за да включите режима на редактиране.

  2. Изберете всичкия текст, който е под видимата област на кадъра, и натиснете +X.

  3. Изберете и натиснете +V.

  4. Повтаряйте стъпките от 1 до 3, докато вкарате всичкия текст в кадри.

Моля, подкрепете ни!