Работа с точки за съединяване

В Impress и Draw можете да свържете две произволни фигури със съединителна линия. Когато начертаете съединителна линия между фигурите, тя ще бъде прикрепена към точка за съединяване върху всяка фигура. Всички фигури имат подразбирани точки за съединяване, чиито позиции зависят от формата на съответната фигура. Можете да добавяте и свои точки за съединяване и да закачвате съединителните линии за тях.

За да видите и редактирате точките за съединяване

  1. За да видите съществуващите точки за съединяване във всички елементи, направете някое от следните неща:

  1. Щракнете върху иконата Вмъкване на точка за съединяване в лентата Точки за съединяване.

  2. Изберете в кадъра елемента, към който искате да добавяте точки за съединяване.

  3. Щракнете във фигурата, където искате да добавите новата точка за съединяване.

    Ако фигурата е запълнена, можете да щракнете където и да е в нея. В противен случай трябва да щракнете върху очертанието й, за да вмъкнете точка за съединяване. След вмъкването можете да плъзнете точката за съединяване на друга позиция вътре във фигурата.

С четирите икони до иконата Вмъкване на точка за съединяване можете да избирате посоките, които са разрешени за съединителна линия в тази точка. За всяка точка за съединяване може да се изберат няколко посоки.

Ако е активна иконата Относителна точка за съединяване, точката за съединяване ще се мести, когато преоразмерявате обекта, запазвайки позицията си спрямо очертанията му.

Ако иконата Относителна точка на съединяване не е активна, иконите до нея са разрешени. С тях можете да определите къде да се постави точката за съединяване, когато размерът на обекта бъде променен.

Моля, подкрепете ни!