Промяна на фона на

Цвят, градиент или щриховка като фон на

 1. Изберете и отворете раздела Фон.

 2. В областта Запълване направете едно от следните неща:

  Изберете Цвят, после щракнете върху цвят в списъка.

  Изберете Градиент, после щракнете върху градиент в списъка.

  Изберете Щриховка, после щракнете върху щриховка в списъка.

 3. Натиснете OK.

Изображение като фон на

Можете да поставите цяло изображение като фон на или да подредите изображението в мозайка, за да получите фонова шарка.

 1. Изберете и отворете раздела Фон.

 2. В областта Запълване изберете Изображение и после щракнете върху изображение в списъка.

  note

  За да използвате изображение по избор като фон на , натиснете бутона Импортиране. Намерете изображението и натиснете Отваряне. Когато се върнете в раздела Фон, импортираното изображение ще присъства в списъка Изображение.


 3. Направете едно от следните неща:

  За да виждате цялото изображение като фон, изчистете отметката от полето Мозайка в областта Позиция, след което отметнете Автопобиране.

  За да подредите изображението като мозайка във фона, отметнете Мозайка и задайте параметрите Размер, Позиция и Отместване.

 4. Натиснете OK.

Тази промяна важи само за текущия документ – презентация или рисунка.

За да запишете образец като шаблон

 1. .

 2. Изберете Изглед - Нормален, за да затворите изгледа на образеца.

 3. Изберете >Файл - Шаблони - Записване като шаблон, за да запишете документа като шаблон.

 4. Въведете име за шаблона. Не сменяйте категорията „Моите шаблони“. Щракнете върху OK.

Сега с прозореца „Шаблони“ можете да отворите нова презентация, базирана върху шаблона.

Моля, подкрепете ни!