Анимирани преходи между кадрите

Можете да приложите специален ефект, който да се възпроизвежда при показване на даден кадър.

За да приложите ефект за преход към кадър

  1. В изглед Обикновен изберете кадъра, върху който желаете да приложите ефект за преход.

  2. В панела със задачи изберете Преход между кадрите.

  3. Изберете вид преход от списъка.

Можете да прегледате ефекта за преход в прозореца на документа.

Икона Бележка

В панела „Кадри“ се показва икона до мострите на кадрите, за които е зададен преход. Когато представяте кадъра през конзолата за водещия, иконата показва, че в следващия кадър има преход.


За да приложите един и същ ефект за преход върху няколко кадъра

  1. В изглед Сортиране на кадри изберете кадрите, към които искате да добавите ефекта за преход.

    Ако желаете, можете да използвате лентата Мащаб Икона „Мащаб“, за да промените увеличението на изгледа на кадрите.

  2. В панела със задачи изберете „Преход между кадрите“.

  3. Изберете вид преход от списъка.

За да видите ефекта за преход към даден кадър, щракнете върху малката икона под кадъра в панела с кадри.

За да премахнете ефект за преход

  1. В изглед Сортиране на кадри изберете кадрите, от които искате да премахнете ефекта за преход.

  2. Изберете без преход от списъка в панела със задачи.

Моля, подкрепете ни!