Анимиране на обекти в кадри от презентация

Можете да прилагате готови анимационни ефекти върху обекти в кадъра.

За да приложите анимационен ефект върху обект:

  1. В кадъра в изглед Нормален изберете обекта, който искате да анимирате.

  2. Изберете Изглед - Анимация, за да отворите панела „Анимация по избор“ в страничната лента. Щракнете върху бутона Добавяне (+) и изберете анимационен ефект.

  3. В диалоговия прозорец Анимация по избор, отворете някой от разделите, за да изберете ефект от съответните категории. Щракнете върху ефект и натиснете OK.

За да прегледате анимацията, щракнете върху бутона Изпълнение.

note

В панела „Кадри“ се показва икона до мострите на кадрите, в които поне един обект има анимация по избор. Когато представяте кадъра през конзолата за водещия, иконата показва, че в следващия кадър има анимация по избор.


За да приложите и редактирате ефект с траектория:

Можете да анимирате обект, като го придвижите по зададена траектория. Възможно е да зададете свои траектории или да използвате готовите.

Ако изберете „Крива“, „Многоъгълник“ или „Рисувана крива“, диалоговият прозорец се затваря и можете да нарисувате траекторията. Ако завършите рисуването, без да се откажете, създадената траектория се премахва от документа и се вмъква като ефект „движение по траектория“.

Редактиране на траектории

Ако се вижда панелът Анимация по избор, траекториите на всички ефекти в текущия кадър се показват като прозрачен слой върху кадъра. Всички траектории се виждат едновременно, затова лесно могат да се създадат анимации с последователни траектории.

За да изберете траектория, щракнете върху нея. Около избраната траектория ще се покажат манипулатори и ще можете да я местите и преоразмерявате като фигура. Двукратното щракване върху траектория включва режима на редактиране по възли. Той може да бъде включен и с командата Редактиране - Възли или клавиша F8.

За да премахнете анимационен ефект от обект:

  1. В кадъра в изглед Нормален изберете обекта, от който искате да премахнете ефекта.

  2. Изберете Прожекция - Анимация по избор

  3. Натиснете Премахване.

Моля, подкрепете ни!