Създаване на анимирани изображения във формат GIF

Можете да анимирате графични обекти, текстови обекти и изображения в кадрите, за да направите презентацията по-интересна. LibreOffice Impress ви предлага прост редактор за анимации, в който можете да сглобявате анимация кадър по кадър, използвайки обекти от кадъра на презентацията. Анимационният ефект се постига чрез бърза смяна на създадените от вас изображения.

Икона Съвет

Ако създадете растерна анимация във формат GIF, можете да припишете време за изчакване на всеки кадър и да зададете броя повторения на анимацията.


За да създадете анимация във формат GIF:

 1. Изберете обект или група от обекти, която да бъде включена в анимацията, после изберете Вмъкване - Мултимедия - Анимирано изображение.

 2. Направете едно от следните неща:

 1. В областта Група за анимация изберете Растерен обект.

  Използвайте времевата скала на анимацията, за да зададете времетраенето на всеки кадър и броя повторения на анимацията.

 2. Въведете номер на кадър в полето Номер на изображение (отляво).

 3. Въведете времето за показване на кадъра в секунди в полето Времетраене (в средата).

 4. Повторете последните две стъпки за всеки кадър от анимацията.

  Икона Съвет

  Можете да прегледате анимацията чрез контролите вляво от полето Номер на изображение.


 5. Изберете желания брой повторения на анимацията от полето Брой повторения (отдясно).

 6. Изберете настройка за подравняване на обектите в полето Подравняване.

 7. Натиснете Създаване.

Моля, подкрепете ни!