Преобразуване на двуизмерни обекти в криви, многоъгълници и триизмерни обекти

В LibreOffice можете да преобразувате двуизмерни обекти, получавайки различни фигури от следните типове:

Два вида триизмерни обекти

За да преобразувате обект във фигура, изградена от криви:

  1. Изберете двуизмерен обект в кадъра или страницата.

  2. Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Преобразуване - В крива.

За да промените формата на обекта, щракнете върху иконата Възли Икона в лентата Рисунка и плъзгайте манипулаторите на обекта. Можете също така да плъзгате контролните точки на манипулаторите, за да променяте формата на кривата.

За да преобразувате двуизмерен обект в многоъгълник:

  1. Изберете двуизмерен обект в кадъра или страницата.

  2. Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Преобразуване - В многоъгълник.

За да промените формата на обекта, щракнете върху иконата Възли Икона в лентата Рисунка и плъзгайте манипулаторите на обекта.

За да преобразувате двуизмерен обект в триизмерно екструдирано тяло:

  1. Изберете двуизмерен обект в кадъра или страницата.

  2. Щракнете върху иконата Екструдиране - вкл./изкл. Икона в лентата Drawing или щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Преобразуване - В триизмерен обект.

За да редактирате свойствата на триизмерния обект, използвайте лентите Линия и запълване и Настройки на триизмерен обект.

Икона Съвет

За да преобразувате текстов обект в триизмерен, използвайте иконата Fontwork Икона в лентата Рисунка.


За да преобразувате двуизмерен обект в триизмерно ротационно тяло:

Ще бъде създадено триизмерно ротационно тяло чрез завъртане на избрания обект около вертикалната му ос.

  1. Изберете двуизмерен обект в кадъра или страницата.

  2. Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Преобразуване - В ротационен обект.

За да редактирате свойствата на триизмерния обект, използвайте лентите „Линия и запълване“ и „Настройки на триизмерен обект“.

Икона Съвет

За да създадете по-сложна фигура, можете да завъртите двуизмерния обект преди преобразуването му.


Моля, подкрепете ни!