Списъци

Добавяне на номера или водещи знаци към избраните абзаци, редактиране на нивата им в плана и преместване нагоре или надолу в кадъра.

Превключване на неподреден списък

Добавя точки – водачи пред избраните абзаци или ги премахва от абзаци, които вече ги имат.

Превключване на подреден списък

Добавя или премахва номерацията от избраните абзаци.

Повишаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво нагоре в списъка.

Понижаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво надолу в списъка.

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, след следващия абзац.

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, преди предишния абзац.

Моля, подкрепете ни!