Клавишни комбинации на конзолата за водещия

По време на прожекция с конзола за водещия можете да използвате следните клавиши:

Действие

Клавиш или клавиши

Следващ кадър или ефект

Щракване с ляв бутон, стрелка надясно, стрелка надолу, интервал, Page Down, Enter, Return

Предишен кадър или ефект

Щракване с десен бутон, стрелка наляво, стрелка нагоре, Page Up, Backspace

Използване показалеца на мишката като молив

P

Изтриване на нарисуваното в кадъра

E

Първи кадър

Home

Последен кадър

End

Предишен кадър без ефекти

Alt+Page Up

Следващ кадър без ефекти

Alt+Page Down

Превключване черен/нормален екран

B, '.'

Превключване бял/нормален екран

W, ','

Край на прожекцията

Esc, -

Скок към кадър с номер

Число, последвано от Enter

По-едър/по-ситен шрифт в бележките

G, S

Превъртане на бележките нагоре/надолу

A, Z

Преместване на курсора напред/назад в изгледа за бележки

H, L

Показване на конзолата за водещия

Ctrl+1

Показване на бележките за презентацията

Ctrl+2

Показване на общ преглед на кадрите

Ctrl+3

Смяна на монитора

+4

Изключване на режима „показалец на мишката като молив“

+A


Моля, подкрепете ни!