Клавишни комбинации за LibreOffice Impress

Това е списък от клавишните комбинации за LibreOffice Impress.

Можете да ползвате и общите клавишни комбинации в LibreOffice.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Функционални клавиши за LibreOffice Impress

Клавиши

Действие

F2

Редактиране на текст.

F3

Влизане в група.

+F3

Излизане от група.

Shift+F3

Дублиране

F4

Позиция и размер

F5

Стартиране на прожекция.

+Shift+F5

Навигатор

F7

Правопис

+F7

Синонимен речник

F8

Редактиране по възли.

+Shift+F8

Побиране на текста в рамката

Стилове


Клавишни комбинации при прожекция

Клавиши

Действие

Esc или -

Прекъсва презентацията.

Щракване с левия бутон, клавиш за интервал, стрелка надясно, стрелка надолу, Page Down, Enter или Return

Възпроизвежда следващия ефект (ако има такъв; в противен случай преминава към следващия кадър).

+Page Down

Преминаване към следващия кадър без възпроизвеждане на ефекти.

[число] + Enter

Въведете номер на кадър и натиснете Enter, за да преминете към него.

Щракване с десния бутон, стрелка наляво, стрелка нагоре, Page Up или Backspace

Повторно възпроизвеждане на предишния ефект. Ако в кадъра няма предишен ефект, се показва предишният кадър.

+Page Up

Преход към предишния кадър без възпроизвеждане на ефекти.

Home

Преминаване към първия кадър от прожекцията.

End

Преминаване към последния кадър от прожекцията.

+ Page Up

Преминаване към предишния кадър.

+ Page Down

Преминаване към следващия кадър.

B или .

Показва черен екран до следващото натискане на клавиш или завъртане на колелцето на мишката.

W или ,

Показва черен екран до следващото натискане на клавиш или завъртане на колелцето на мишката.

P

Използване показалеца на мишката като молив

E

Изтриване на нарисуваното в кадъра

+A

Изключване на режима „показалец на мишката като молив“


Клавишни комбинации при нормален изглед

Клавиши

Действие

Клавиш „плюс“ (+)

Увеличава.

Клавиш „минус“ (–)

Умалява.

Клавиш за умножение (×) (цифров блок)

Напасва страницата към прозореца.

Клавиш за деление (÷) (цифров блок)

Увеличава образа до размера на текущата селекция.

Shift++G

Групира избраните обекти.

Shift++A

Разгрупира избраната група.

+ click

Влиза в група, така че да можете индивидуално да редактирате обектите в групата. Щракнете с мишката извън групата, за да се върнете в нормалния изглед.

+Shift+K

Комбинира избраните обекти.

+Shift+K

Разделяне на обект. Тази комбинация работи само за обекти които са създадени от комбинирането на два или повече други обекти.

+ плюс

Изнася отпред

Shift++ плюс

Премества напред

+ минус

Премества назад

Shift++ минус

Изнася отзад


Клавишни комбинации за редактиране на текст

Клавиши

Действие

+тире(-)

Меки позиции за сричкопренасяне според зададените настройки.

+Shift+минус (-)

Непрекъсваемо малко тире (не се използва за пренасяне)

+Shift+интервал

Непрекъсваеми интервали. Не се използват за пренасяне и не се разширяват при двустранно подравняване.

Shift+Enter

Нов ред без започване на нов абзац

Стрелка наляво

Преместване на курсора наляво

Shift+стрелка наляво

Преместване на курсора наляво с избиране

+стрелка наляво

Преход към началото на думата

+Shift+стрелка наляво

Избиране наляво дума по дума

Стрелка надясно

Преместване на курсора надясно

Shift+стрелка надясно

Преместване на курсора надясно с избиране

+стрелка надясно

Преход към началото на следващата дума

+Shift+стрелка надясно

Избиране надясно дума по дума

Стрелка нагоре

Преместване на курсора с един ред нагоре

Shift+стрелка нагоре

Избиране на редове нагоре

+стрелка нагоре

Преместване на курсора в началото на предишния абзац

Стрелка надолу

Преместване на курсора с един ред надолу

Shift+стрелка надолу

Избиране на редове надолу

+стрелка надолу

Преместване на курсора в края на абзаца. Следващото натискане го премества в края на следващия абзац.

Преход до началото на реда

Преход с избиране до началото на реда

Преход до края на реда

Преход с избиране до края на реда

Преход до началото на текстовия блок в кадъра

Преход до края на текстовия блок в кадъра

Изтриване на текста до края на думата

+Backspace

Изтриване на текста до началото на думата

В списък: изтриване на празен абзац преди текущия

+Shift+Del

Изтриване на текста до края на изречението

+Shift+Backspace

Изтриване на текста до началото на изречението


Клавишни комбинации в LibreOffice Impress

Клавиши

Действие

Клавиш със стрелка

Премества избрания обект или изгледа на страницата в посоката на стрелката.

+ стрелка

Премества изгледа на страницата в посоката на стрелката.

Shift + плъзгане

Ограничава движението на избрания обект до хоризонтално или вертикално.

+ плъзгане (с включена настройка Копиране при местене)

Задръжте и плъзнете обект, за да създадете негово копие.

Клавиш

Задръжте натиснат клавиша , за да начертаете или промените размера на обекти като плъзгате от центъра на обекта навън.

+щракване с мишката

Избира обекта зад текущо избрания обект.

+Shift+щракване с мишката

Избира обекта пред текущо избрания обект.

Shift+щракване с мишката

Избиране на съседни елементи или текстов откъс. Щракнете в началото на избраното, после задръжте Shift и щракнете в края му.

Shift+плъзгане с мишката (когато преоразмерявате)

Задръжте Shift, докто плъзгате, за да запазите пропорциите на обекта при преоразмеряването.

Клавиш Tab

Избира обекти в реда, в който са били създадени.

Shift+Tab

Избира обекти в ред, обратен на реда на създаването им.

Escape

Изход от текущия режим.

Enter

Активиране на запазено място в нова презентация (само ако е избрана рамката).

+Enter

Преминава към следващия текстов обект в кадъра.

Ако в кадъра няма текстови обекти или ако сте стигнали до последния текстов обект, ще бъде вмъкнат нов кадър след текущия, със същото оформление като него.

PageUp

Превключване към предишния кадър. Не работи в първия кадър.

PageDown

Превключване към следващия кадър. Не работи в последния кадър.


Управление с клавиатурата в „Сортиране на кадри“ и панела „Кадри“

Клавиши

Действие

Home/End

Премества фокуса върху първия/последния кадър.

Клавиши със стрелки наляво/надясно или нагоре/надолу

Преместват фокуса върху предишния/следващия кадър.

+Shift+PageDown

Преместване на избраните кадри с една позиция надолу в списъка „Сортиране на кадри“. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.

+Shift+PageUp

Преместване на избраните кадри с една позиция нагоре. Ако изберете няколко кадъра, те се преместват заедно с последния избран кадър в списъка.

+Shift+End

Преместване на избраните кадри в края на списъка „Сортиране на кадри“.

+Shift+Home

Преместване на избраните кадри в началото на списъка „Сортиране на кадри“.

Enter

Преминаване към режима „Нормален“ с активния кадър, когато сте в изглед Сортиране на кадри. Добавя нов кадър, ако сте в панела Кадри.


Моля, подкрепете ни!