Избор - само текстовата област

Определя дали текстовите полета да се избират чрез щракване върху текста.

През областта от текстовото поле, която не е запълнена с текст, може да бъде избран обект зад полето.

Икона за избиране само на текстовата област

Избор - само текстовата област

Моля, подкрепете ни!