Разрешено бързо редактиране

Ако е включено, можете да редактирате текста незабавно след щракване върху текстов обект. Ако е изключено, трябва да щракнете двукратно, за да редактирате текста.

Икона за бързо редактиране

Разрешено бързо редактиране

Моля, подкрепете ни!