Прилепване към възлите на обекти

Определя дали контурите на графичния обект да се подравняват по възлите на най-близкия друг графичен обект.

Курсорът или някоя от контурните линии на графичния обект трябва да бъде в обхвата за прилепване.

Икона за прилепване към възлите на обекти

Прилепване към възлите на обекти

Моля, подкрепете ни!