Прилепване към белите полета

Определя дали контурът на графичен обект да се подравнява към най-близкото бяло поле по края на страницата.

Курсорът или някоя от контурните линии на графичния обект трябва да бъде в обхвата за прилепване.

Икона за прилепване към белите полета

Прилепване към белите полета

Моля, подкрепете ни!