Създаване на обект с атрибути

Ако включите тази икона в лентата Настройки, обектите се показват с атрибутите си, но с прозрачност 50%, докато ги рисувате. Ако иконата не е включена, при чертането се показва само контур, а обектът се вижда с всичките си атрибути чак след като отпуснете бутона на мишката.

Икона

Промяна на обект с атрибути

Моля, подкрепете ни!