Разрешаване на ефекти

Когато щракнете върху обект в кадъра, се показва мостра на анимацията, която му е приписана. За да изберете обект за редактиране, задръжте клавиша , докато щраквате.

Икона

Разрешаване на ефекти

Моля, подкрепете ни!