Стрелки

Отваря лентата Стрелки, чрез която можете да добавяте прави линии, линии със стрелки и размерни линии към текущия кадър или страница.

tip

Ако желаете, можете да добавите стрелка, след като начертаете линия, като изберете Форматиране - Линия и след това посочите стил за краищата на линията в полето Стил.


Line

Чертае права линия на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line

Линия

Линия със стрелка в края

Чертае права линия със стрелка в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line Ends with Arrow

Линия със стрелка в края

Линия със стрелка/кръгче

Чертае права линия със стрелка в началото и кръгче в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line with Arrow/Circle

Линия със стрелка/кръгче

Линия със стрелка/квадратче

Чертае права линия със стрелка в началото и квадратче в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line with Arrow/Square

Линия със стрелка/квадратче

Линия (45°)

Чертае права линия, ограничена до ъгли, кратни на 45°.

Icon Line (45°)

Линия (45°)

Линия със стрелка в началото

Чертае права линия със стрелка в началото на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line Starts with Arrow

Линия със стрелка в началото

Линия с кръгче/стрелка

Чертае права линия със кръгче в началото и стрелка в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line with Circle/Arrow

Линия с кръгче/стрелка

Линия с квадратче/стрелка

Чертае права линия със квадратче в началото и стрелка в края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line with Square/Arrow

Линия с квадратче/стрелка

Размерна линия

Четае размерна линия, до която е изписана дължината, ограничена от две помощни линии. Размерните линии автоматично изчисляват и изписват линейни размери. За да начертаете размерна линия, отворете лентата Стрелки и щракнете върху иконата Размерна линия. Поставете показалеца на мишката там, където искате да започва размерната линия, и плъзнете, за да я начертаете. Накрая отпуснете бутона на мишката.

tip

Ако желаете размерната линия да има същата дължина като страната на обект наблизо, задръжте , докато плъзгате. За да ограничите размерната линия до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.


В LibreOffice Draw размерните линии винаги се вмъкват в слоя с имеРазмерни линии. Ако направите този слой невидим, няма да виждате размерните линии в рисунката.

Icon Dimension Line

Размерна линия

Линия със стрелки

Чертае права линия със стрелки в двата края на мястото, където плъзнете в текущия документ. За да ограничите линията до ъгли, кратни на 45°, задръжте Shift, докато плъзгате.

Icon Line with Arrows

Линия със стрелки

Моля, подкрепете ни!