Вмъкване

Икона

Вмъкване

Отваря лентата Вмъкване, чрез която можете да добавяте в документа обекти, включително диаграми, електронни таблици и изображения.

Кадър

Вмъква кадър след текущо избрания.

Икона за нов кадър

Нов кадър

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Икона за плаваща рамка

Плаваща рамка

Вмъкване на /обекти от файл

Позволява ви да вмъкнете целия файл или специфични елементи от файла.

Икона за вмъкване на кадър от файл

Електронна таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Икона за вмъкване на таблица

Таблица

От файл

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Икона за изображение

Изображение

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Икона за мултимедия.

Мултимедия / Звук или видео

Формула

Обект формула

Вмъква формула в текущия документ.

Икона за вмъкване на обект формула

Вмъкване на обект формула

Диаграма

Икона за диаграма

Диаграма

OLE обект

Вмъкване на OLE обект

Вмъква OLE обект в текущия документ. OLE обектът се вмъква като връзка или като вграден обект.

Икона за OLE обект

OLE обект

Моля, подкрепете ни!