Съединителни линии

Icon Connector

Съединителни линии

Отваря лентата с инструменти Съединителни линии, чрез която можете да добавяте съединителни линии към обекти в текущия кадър. Съединителните линии свързват обекти и остават закачени за тях, когато обектите бъдат преместени. Ако копирате обект със съединителна линия, тя също се копира.

Има четири вида съединителни линии:

  1. Стандартна (90-градуса ъгъл на чупките)

  2. Начупена с две чупки

  3. Права

  4. Извита

Когато щракнете върху съединителна линия и преместите показалеца на мишката върху запълнен обект или върху очертанието на незапълнен обект, се показват точки за съединяване. Това са фиксирани точки, към които можете да прикрепите съединителна линия. Можете да добавите към обект свои собствени точки за съединяване.

За да начертаете съединителна линия, щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. Можете да плъзнете и до празна област от документа и да щракнете. Свободният край на съединителната линия се фиксира на това място, докато не го преместите другаде. За да откачите съединителна линия, плъзнете някой от краищата й на друго място.

Съединителни линии

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector

Съединителни линии

Съединителна линия със стрелка в началото

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки и стрелка в началото. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector Starts with Arrow

Съединителна линия със стрелка в началото

Съединителна линия със стрелка в края

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки и стрелка в края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector Ends with Arrow

Съединителна линия със стрелка в края

Съединителна линия със стрелки

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки и стрелки в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector with Arrows

Съединителна линия със стрелки

Съединителна линия с кръгче в началото

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки и кръгче в началото. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector Starts with Circle

Съединителна линия с кръгче в началото

Съединителна линия с кръгче в края

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки и кръгче в края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector Ends with Circle

Съединителна линия с кръгче в края

Съединителна линия с кръгчета

Чертае съединителна линия с една или повече 90-градусови чупки и кръгчета в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Connector with Circles

Съединителна линия с кръгчета

Начупена съединителна линия

Чертае съединителна линия, която се пречупва близо до точка за съединяване. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector

Начупена съединителна линия

Начупена съединителна линия със стрелка в началото

Чертае съединителна линия, която започва със стрелка и се пречупва близо до точка за съединяване. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector Starts with Arrow

Начупена съединителна линия със стрелка в началото

Начупена съединителна линия със стрелка в края

Чертае съединителна линия, която завършва със стрелка и се пречупва близо до точка за съединяване. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector Ends with Arrow

Начупена съединителна линия със стрелка в края

Начупена съединителна линия със стрелки

Чертае съединителна линия, която се пречупва близо до точка за съединяване и има стрелки в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector with Arrows

Начупена съединителна линия със стрелки

Начупена съединителна линия с кръгче в началото

Чертае съединителна линия, която започва с кръгче и се пречупва близо до точка за съединяване. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector Starts with Circle

Начупена съединителна линия с кръгче в началото

Начупена съединителна линия с кръгче в края

Чертае съединителна линия, която завършва с кръгче и се пречупва близо до точка за съединяване. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector Ends with Circle

Начупена съединителна линия с кръгче в края

Начупена съединителна линия с кръгчета

Чертае съединителна линия, която се пречупва близо до точка за съединяване и има кръгчета в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката. За да нагласите дължината на отсечката между чупката и точката за съединяване, щракнете върху съединителната линия и плъзнете точката на пречупването.

Icon Line Connector with Circles

Начупена съединителна линия с кръгчета

Права съединителна линия

Чертае права съединителна линия. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector

Права съединителна линия

Права съединителна линия със стрелка в началото

Чертае права съединителна линия със стрелка в началото. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector Starts with Arrow

Права съединителна линия със стрелка в началото

Права съединителна линия със стрелка в края

Чертае права съединителна линия със стрелка в края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector Ends with Arrow

Права съединителна линия със стрелка в края

Права съединителна линия със стрелки

Чертае права съединителна линия със стрелки в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector with Arrows

Права съединителна линия със стрелки

Права съединителна линия с кръгче в началото

Чертае права съединителна линия с кръгче в началото. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector Starts with Circle

Права съединителна линия с кръгче в началото

Права съединителна линия с кръгче в края

Чертае права съединителна линия с кръгче в края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector Ends with Circle

Права съединителна линия с кръгче в края

Права съединителна линия с кръгчета

Чертае права съединителна линия с кръгчета в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Straight Connector with Circles

Права съединителна линия с кръгчета

Извита съединителна линия

Чертае извита съединителна линия. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector

Извита съединителна линия

Извита съединителна линия със стрелка в началото

Чертае извита съединителна линия със стрелка в началото. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector Starts with Arrow

Извита съединителна линия със стрелка в началото

Извита съединителна линия със стрелка в края

Чертае извита съединителна линия със стрелка в края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector Ends with Arrow

Извита съединителна линия със стрелка в края

Извита съединителна линия със стрелки

Чертае извита съединителна линия със стрелки в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector with Arrows

Извита съединителна линия със стрелки

Извита съединителна линия с кръгче в началото

Чертае извита съединителна линия с кръгче в началото. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector Starts with Circle

Извита съединителна линия с кръгче в началото

Извита съединителна линия с кръгче в края

Чертае извита съединителна линия с кръгче в края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector Ends with Circle

Извита съединителна линия с кръгче в края

Извита съединителна линия с кръгчета

Чертае извита съединителна линия с кръгчета в двата края. Щракнете върху точка за съединяване на обект, плъзнете до точка за съединяване на друг обект и отпуснете бутона на мишката.

Icon Curved Connector with Circles

Извита съединителна линия с кръгчета

Моля, подкрепете ни!