Елипса

Чрез командата Персонализиране на лентата с инструменти можете да покажете лентата Остарели кръгове и елипси.

Елипса

Чертае запълнена елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете кръг, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за елипса

Елипса

Кръг

Чертае запълнен кръг, зададен чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде кръгът, и плъзнете до желания размер. За да начертаете елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за кръг

Кръг

Елиптичен сектор

Чертае в текущия документ запълнена фигура, оградена с дъга от елипса и два радиуса. За да начертаете сектор от елипса, плъзнете елипса с желания размер и щракнете, за да разположите първия радиус. Преместете показалеца на мишката на мястото на втория радиус и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете кръгов сектор, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за елиптичен сектор

Елиптичен сектор

Кръгов сектор

Чертае в текущия документ запълнена фигура, оградена с дъга от окръжност и два радиуса. За да начертаете кръгов сектор, плъзнете кръг с желания размер и щракнете, за да разположите първия радиус. Преместете показалеца на мишката на мястото на втория радиус и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху окръжността. За да начертаете сектор от елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за кръгов сектор

Кръгов сектор

Елиптичен сегмент

Чертае в текущия документ запълнена фигура, оградена с дъга от елипса и хорда. За да начертаете сегмент от елипса, плъзнете елипса с желания размер и щракнете върху началото на хордата. Преместете показалеца на мишката в края на хордата и щракнете отново. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете кръгов сегмент, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за елиптичен сегмент

Елиптичен сегмент

Кръгов сегмент

Чертае в текущия документ запълнена фигура, оградена с дъга от окръжност и хорда. За да начертаете кръгов сегмент, плъзнете кръг с желания размер и щракнете върху началото на хордата. Преместете показалеца на мишката в края на хордата и щракнете отново. Не е необходимо щракването да е върху окръжността. За да начертаете сегмент от елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за кръгов сегмент

Кръгов сегмент

Елипса, без запълване

Чертае празна елипса, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде елипсата, и плъзнете до желания размер. За да начертаете окръжност, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за незапълнена елипса

Елипса, без запълване

Кръг, без запълване

Чертае окръжност, зададена чрез плъзгане с мишката в текущия документ. Щракнете там, където искате да бъде окръжността, и плъзнете до желания размер. За да начертаете елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за окръжност

Кръг, без запълване

Елиптичен сектор, без запълване

Чертае в текущия документ празна фигура, оградена с дъга от елипса и два радиуса. За да начертаете сектор от елипса, плъзнете елипса с желания размер и щракнете, за да разположите първия радиус. Преместете показалеца на мишката на мястото на втория радиус и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете кръгов сектор, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за незапълнен елиптичен сектор

Елиптичен сектор, без запълване

Кръгов сектор, без запълване

Чертае в текущия документ празна фигура, оградена с дъга от окръжност и два радиуса. За да начертаете кръгов сектор, плъзнете кръг с желания размер и щракнете, за да разположите първия радиус. Преместете показалеца на мишката на мястото на втория радиус и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху окръжността. За да начертаете сектор от елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за незапълнен кръгов сектор

Кръгов сектор, без запълване

Елиптичен сегмент, без запълване

Чертае в текущия документ празна фигура, оградена с дъга от елипса и хорда. За да начертаете сегмент от елипса, плъзнете елипса с желания размер и щракнете върху началото на хордата. Преместете показалеца на мишката в края на хордата и щракнете отново. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете кръгов сегмент, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за незапълнен елиптичен сегмент

Елиптичен сегмент, без запълване

Кръгов сегмент, без запълване

Чертае в текущия документ празна фигура, оградена с дъга от окръжност и хорда. За да начертаете кръгов сегмент, плъзнете кръг с желания размер и щракнете върху началото на хордата. Преместете показалеца на мишката в края на хордата и щракнете отново. Не е необходимо щракването да е върху окръжността. За да начертаете сегмент от елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за незапълнен кръгов сегмент

Кръгов сегмент, без запълване

Дъга

Чертае дъга в текущия документ. За да начертаете дъга, плъзнете елипса с желания размер и щракнете, за да разположите началната точка на дъгата. Преместете курсора там, където искате да завършва дъгата, и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху елипсата. За да начертаете дъга от окръжност, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за дъга

Дъга

Дъга от кръг

Чертае дъга от окръжност в текущия документ. За да начертаете дъга, плъзнете окръжност с желания размер и щракнете, за да разположите началната точка на дъгата. Преместете курсора там, където искате да завършва дъгата, и щракнете. Не е необходимо щракването да е върху окръжността. За да начертаете дъга от елипса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Икона за дъга от окръжност

Дъга от кръг

Моля, подкрепете ни!