Текст

Лентата Текст съдържа няколко икони за вмъкване на различни видове текстови карета.

Текст

Чертае в текущия документ текстова рамка, зададена чрез щракване или плъзгане с мишката. Щракнете на произволно място в документа, след което въведете или поставете желания текст.

Икона

Текст

Побиране на текста в рамката

Чертае текстово каре там, където щракнете или плъзнете в текущия документ. Въведеният от вас текст автоматично се преоразмерява, за да се побере в правоъгълника. Щракнете на произволно място в документа, след което въведете или поставете желания текст.

Икона

Побиране на текста в рамката

Изнесени означения

Чертае линия, завършваща с правоъгълно изнесено означение, там където плъзнете курсора в текущия документ. Посоката на текста е хоризонтална. За да преоразмерите изнесеното означение, плъзнете някой от манипулаторите му. За да превърнете правоъгълно изнесено означение в заоблено, плъзнете най-големия манипулатор, когато курсорът се превърне в ръка. За да добавите текст, щракнете върху ръба на изнесеното означение, след което наберете или поставете текста.

Икона за изнесени означения

Изнесени означения

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Вертикални изнесени означения

Икона за вертикални изнесени означения

Чертае линия, завършваща с правоъгълно изнесено означение с вертикална посока на текста от мястото, на което плъзнете курсора в документа. За да преоразмерите изнесеното означение, плъзнете някой от манипулаторите му. За да добавите текст, щракнете върху ръба на означението, после въведете или поставете текста. За да превърнете правоъгълно означение в заоблено, плъзнете най-големия ъглов манипулатор, когато курсорът на мишката е ръка. Достъпно е само при включена поддръжка за азиатски езици.

Вертикален текст

Икона за вертикален текст

Чертае текстово каре с вертикална посока на текста на мястото, на което щракнете или плъзнете в текущия документ. Щракнете някъде в документа, след което въведете или поставете текста. Можете също така да преместите курсора там, където желаете да добавите текста, да плъзнете текстово каре и след това да въведете или поставите текста. Достъпно е само при включена поддръжка за азиатски езици.

Побиране на вертикален текст в рамката

Чертае текстово поле с вертикална посока на текста, зададено чрез плъзгане или щракване в текущия документ. Въведеният от вас текст автоматично се преоразмерява, за да се побере в полето. (Разрешете поддръжката на азиатски езици, за да се покаже тази икона.) Щракнете на произволно място в документа, след което въведете или поставете желания текст. Освен това можете да преместите курсора там, където желаете да добавите текста, да разположите полето с плъзгане, след което да въведете или поставите текста.

Икона за побиране на вертикален текст в рамка

Побиране на вертикален текст в рамката

Моля, подкрепете ни!