Лента Точки за съединяване

Вмъкнете или променете свойствата на точка за съединяване. Това е точка, в която можете да закачите съединителна линия. По подразбиране LibreOffice автоматично поставя точка за съединяване в средата на всяка страна на обхващащия правоъгълник на всеки създаден от ваас обект.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху иконата Показване на командите за съединяване в лентата Рисунка.

Икона за редактиране на точките за съединяване

Редактиране на точките за съединяване


Създаване на блоксхема

Вмъкване на точка за съединяване

Вмъква точка за съединяване когато щракнете в обект.

Икона

Вмъкване на точка

Посока на изхода наляво

Съединителната линия се закачва за лявата страна на избраната точка за съединяване.

Икона

Посока на изхода наляво

Посока на изхода нагоре

Съединителната линия се закачва за горната страна на избраната точка за съединяване.

Икона

Посока на изхода нагоре

Посока на изхода надясно

Съединителната линия се закачва за дясната страна на избраната точка за съединяване.

Икона

Посока на изхода надясно

Посока на изхода надолу

Съединителната линия се закачва за долната страна на избраната точка за съединяване.

Икона

Посока на изхода надолу

Относителна точка за съединяване

Поддържа относителната позиция на избрана точка за съединяване, когато преоразмерявате обект.

Икона

Относителна точка за съединяване

Точка за съединяване хоризонтално вляво

Когато обектът се преоразмерява, текущата точка за съединяване остава фиксирана върху левия му ръб.

Икона

Точка за съединяване хоризонтално вляво

Точка за съединяване хоризонтално в центъра

Когато обектът се преоразмерява, текущата точка за съединяване остава фиксирана в средата му по хоризонтала.

Икона

Точка за съединяване хоризонтално в центъра

Точка за съединяване хоризонтално вдясно

Когато обектът се преоразмерява, текущата точка за съединяване остава фиксирана върху десния му ръб.

Икона

Точка за съединяване хоризонтално вдясно

Точка за съединяване вертикално отгоре

Когато обектът се преоразмерява, текущата точка за съединяване остава фиксирана върху горния му ръб.

Икона

Точка за съединяване вертикално отгоре

Точка за съединяване вертикално в центъра

Когато обектът се преоразмерява, текущата точка за съединяване остава фиксирана в средата му по вертикала.

Икона

Точка за съединяване вертикално в центъра

Точка за съединяване вертикално отдолу

Когато обектът се преоразмерява, текущата точка за съединяване остава фиксирана върху долния му ръб.

Икона

Точка за съединяване вертикално отдолу

Моля, подкрепете ни!