Преобразувания

Променя формата, ориентацията или запълването на избраните обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Преобразувания.


Завъртане

Завърта или накланя избраните двумерни обекти около реперна точка. Плъзнете ъглов манипулатор на обекта в посоката, в която искате да го завъртите. За да наклоните обект, плъзнете някой от средните манипулатори в посоката, в която искате да накланяте.

Всеки кадър има само една реперна точка. Щракнете двукратно върху обект, за да преместите репера в центъра му. Също така можете да плъзнете реперната точка на ново място върху екрана, след което да завъртите обекта.

note

Ако изберете група обекти, сред които има триизмерен обект, се върти само той. Не можете да наклоните триизмерен обект – вместо това можете да го въртите около осите X и Y, като плъзгате средните манипулатори.


Икона за завъртане

Завъртане

Огледално обръщане

Обръща огледално избраните обекти спрямо линия – ос, която можете да плъзнете на произволна позиция в кадъра. За да обърнете обекта огледално, плъзнете някой от манипулаторите му през оста. За да промените ориентацията на оста, плъзнете някоя от крайните й точки на ново място.

Икона за огледално обръщане

Огледално обръщане

В ротационно тяло

Преобразува избраните двумерни обекти в триизмерно тяло, като ги завърта около ос.

Плъзнете оста на ново място, за да промените формата на получения обект. За да промените ориентацията на оста, плъзнете някой от краищата й. Щракнете върху обекта, за да го преобразувате в триизмерно тяло.

Икона за превръщане в ротационно тяло

В ротационно тяло

Огъване в кръг (с перспектива)

Деформира избрания обект, като го обвива около въображаеми кръгове и добавя перспектива. Плъзнете някой манипулатор на избрания обект, за да го деформирате. Ако избраният обект не е многоъгълник или крива на Безие, ще бъдете подканени да го превърнете в крива, за да можете да го деформирате.

Икона за огъване в кръг

Огъване в кръг (с перспектива)

Огъване в кръг (ортогонално)

Деформира избрания обект, като го обвива около въображаеми кръгове. Плъзнете някой манипулатор на избрания обект, за да го деформирате. Ако избраният обект не е многоъгълник или крива на Безие, ще бъдете подканени да го превърнете в крива, за да можете да го деформирате.

Икона за огъване в кръг

Огъване в кръг (ортогонално)

Деформиране

Позволява ви да променяте формата на избрания обект, като плъзгате манипулаторите му. Ако избраният обект не е многоъгълник или крива на Безие, ще бъдете подканени да го превърнете в крива, за да можете да го деформирате.

Икона за деформиране

Деформиране

Прозрачност

Прилага преливаща прозрачност върху избрания обект. Линията на прозрачността се показва в степени на сивото, като черният манипулатор съответства на 0% прозрачност, а белият – на 100% прозрачност.

Плъзнете белия манипулатор, за да промените посоката на преливането. Плъзнете черния манипулатор, за да промените дължината на градиента. Можете също така да плъзгате и пускате цветове върху манипулаторите от лентата Цветове, за да променяте стойността им като степени на сивото.

note

За да се покаже лентата Цветове, изберете Изглед - Лента „Цветове“.


Икона за прозрачност

Прозрачност

Градиент

Променя запълването с градиент на избрания обект. Тази команда е достъпна само ако сте приложили градиент върху избрания обект във Форматиране - Област. Плъзгайте манипулаторите на линията на градиента, за да промените посоката или дължината му. Освен това можете да плъзгате и пускате цветове върху манипулаторите от лентата Цветове, за да промените цвета на краищата на градиента.

note

За да се покаже лентата Цветове, изберете Изглед - Лента „Цветове“.


Икона за градиент

Градиент

Моля, подкрепете ни!