Мащаб

Увеличава или умалява екранното изображение на текущия документ. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата Мащаб.

Икона

Мащаб

Икона

Мащаб (LibreOffice Impress в изгледите План и Кадър)

Увеличаване

Показва кадъра увеличен двойно на текущия размер.

Също така можете да изберете инструмента Увеличаване и чрез влачене да начертаете правоъгълна рамка около областта, която желаете да увеличите.

Икона

Увеличаване

Умаляване

Показва кадъра, умален до половината от текущия му размер.

Икона

Умаляване

Мащаб 100%

Показва кадъра в реалния му размер.

Икона

Мащаб 100%

Предишен мащаб

Връща предишния мащаб, използван за показване на кадъра. Също така можете да натиснете +запетая(,).

Икона

Предишен мащаб

Следващ мащаб

Отменя действието на командата Предишен мащаб. Също така можете да натиснете +точка(.).

Икона

Следващ мащаб

Цялата страница

Показва целият кадър на екрана.

Икона

Цялата страница

Ширина на страницата

Показва пълната ширина на кадъра. Горния и долния ръб на кадъра може да не са видими.

Икона

Ширина на страницата

Оптимален изглед

Променя мащаба така че да са видими всички обекти на кадъра.

Икона

Оптимален изглед

Увеличаване на обект

Премащабира изгледа, за да побере точно избрания обект или обекти.

Икона

Увеличаване на обект

Изместване

Мести кадъра в прозореца на LibreOffice. Поставете показалеца на кадъра и влачете за да преместите кадъра. Когато отпуснете бутона на мишката, ще бъде избран последния използван инструмент.

Икона

Изместване

Моля, подкрепете ни!