Текущ кадър/ниво

Показва номера на текущия кадър, последван от общия брой на кадрите.

Икона Бележка

В режим „Слой“ се показва името на слоя, съдържащ избрания обект.


Моля, подкрепете ни!