Репетиране на темпото

Започва прожекция с таймер в долния ляв ъгъл.

Икона за репетиране на темпото

Репетиране на темпото

Моля, подкрепете ни!