Време

Въведете времето преди прожекцията автоматично да премине към следващия кадър. Тази настройка е достъпна само при автоматичен преход.

Моля, подкрепете ни!