Свойства на кадър

Задава ориентацията на кадъра, белите полета по края му, фона и други настройки на оформлението.

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Свойства на кадър.


Промяна на фона на

Страница

Определя ориентацията на страницата, белите полета, фона и други настройки за оформлението.

Фон

Определя фона за страница или за всички страници в активния файл.

Икона Съвет

За да промените фона на всички кадри в активния файл, изберете фон, щракнете върху OK и после – върху Да в диалоговия прозорец Настройки на страница.


Моля, подкрепете ни!