Свойства на кадър

Задава ориентацията на кадъра, белите полета по края му, фона и други настройки на оформлението.

За достъп до тази команда...

Изберете Кадър - Свойства на кадър.


Промяна на фона на

Позволява ви да дефинирате оформления на страница за документи с една или повече страници, номерация на страници и формати на хартията.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

tip

За да промените фона на всички кадри в активния файл, изберете фон, щракнете върху OK и после – върху Да в диалоговия прозорец Настройки на страница.


Моля, подкрепете ни!