Отдалечени връзки

Изброява всички достъпни връзки с Impress Remote.

За достъп до тази команда...

Първо отметнете полето Разрешаване на отдалечен контрол в - LibreOffice Impress - Общи.

В менюто изберете Прожекция - Impress Remote.


Настройване на отдалечена връзка

За да включите отдалечената връзка:

  1. Отворете приложението Impress Remote в мобилното устройство.

  2. Отворете диалога Отдалечена връзка.

  3. Изберете устройството в списъка.

  4. Въведете пинкода, показан от устройството, и натиснете Свързване, за да разрешите връзката.

Сега устройството и компютърът са свързани и текущата презентация незабавно се превключва към режим „Презентация“ под управлението на мобилното устройство.

За прекратяване на връзката с мобилно устройство

  1. Отворете диалога Отдалечена връзка.

  2. Изберете устройството в списъка.

  3. Натиснете бутона Премахване пълномощията на клиента.

Моля, подкрепете ни!