Темпо

Задава темпото за текущия ефект в диалоговия прозорец Настройки на ефект.

Диалог за темпо на анимация по избор

Възпроизвеждане

Показва настройката за начало на избрания анимационен ефект. Налице са следните възможности:

Закъснение

Задава допълнително закъснение от n секунди до началото на ефекта.

Времетраене

Указва продължителността на ефекта.

Повтаряне

Указва дали и как да се повтаря текущият ефект. Въведете броя повторения или изберете от списъка:

Превъртане, когато приключи възпроизвеждането

Указва дали анимираната фигура да се върне в началното си състояние, след като анимацията приключи.

Анимиране като част от последователност от щраквания

Указва дали анимацията да се стартира в нормалната последователност от щраквания.

Изпълняване на ефекта при щракване върху

Указва дали анимацията да започва при щракване върху определена фигура.

Изберете фигурата по име в списъчното поле.

Моля, подкрепете ни!