Анимиран текст

Задава настройките за анимиран текст за текущия ефект в диалоговия прозорец Настройки на ефект.

Диалог за текст с анимация

Групиране на текст

Указва как да се анимират множество абзаци:

Автоматично след

Ако е избрано „Групиране на текст – По абзаците от 1-во ниво“, абзаците се анимират един след друг.

Въведете допълнително забавяне в секунди за анимиране на последователни абзаци.

Анимиране на прикачената фигура

Изчистете това квадратче, за да се анимира само текстът, без фигурата.

В обратен ред

Анимира абзаците в обратен ред.

Моля, подкрепете ни!