Ефект

Задава настройките и начините на подсилване за текущия ефект в диалоговия прозорец Настройки на ефект.

Настройки

За някои ефекти настройките могат да се задават в раздела Ефект.

Посока

Указва посоката на ефекта.

Ускорен старт

Включете тази настройка, ако желаете постепенно нарастване на скоростта в началото на ефекта.

Забавен край

Включете тази настройка, ако желаете постепенно спадане на скоростта в края на ефекта..

Подсилване

Показва начина на подсилване на избрания ефект.

Диалог за разширени анимирани ефекти

Звук

Изберете звук от галерията или някоя от специалните възможности.

Бутон за звук

Възпроизвежда избрания звуков файл.

След аним.

Изберете цвят, който да бъде показан след края на анимацията, или друг завършващ ефект от списъка:

Цвят за избледняване

Изберете цвета за избледняване.

Анимиран текст

Изберете режима на анимация за текста в текущата фигура:

Пауза между знаците

Указва процента на закъснението между анимациите на думи или букви.

Моля, подкрепете ни!