Настройки на ефект

Задава допълнителни свойства за избрания елемент в панела Анимация по избор.

Икона Бележка

Припишете анимация на обект, след което натиснете бутона Настройки, за да отворите диалоговия прозорец Настройки на ефект.


Диалоговият прозорец съдържа следните раздели:

Ефект

Темпо

Анимиран текст

Моля, подкрепете ни!