Сечение

Създава фигура от областите на застъпване на избраните обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Сечение (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури - Сечение


Комбиниране на обекти и създаване на фигури

Моля, подкрепете ни!