Обединение

Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-задния обект. Тази команда е най-подходяща за застъпващи се обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Обединение (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури - Сливане


Празните пространства между обектите се запазват.

Комбиниране на обекти и създаване на фигури

Моля, подкрепете ни!