Фигури

Създава фигура от два или повече избрани обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура (само в LibreOffice Draw).

Изберете два или повече обекта, отворете контекстното меню и изберете Фигури


Фигурите приемат свойствата на най-задния обект.

Обединение

Прибавя площта на избраните обекти към тази на най-задния обект. Тази команда е най-подходяща за застъпващи се обекти.

Разлика

Изважда площта на избраните обекти от тази на най-задния обект.

Сечение

Създава фигура от областите на застъпване на избраните обекти.

Моля, подкрепете ни!