Свързване

Създава начупена линия или крива на Безие чрез свързване на две или повече начупени линии, криви на Безие или други обекти с линия. Затворените запълнени обекти се превръщат в линии и губят запълването си.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Свързване (само в LibreOffice Draw).

Изберете две или повече линии, отворете контекстното меню и изберете Свързване.


Моля, подкрепете ни!