Комбиниране

Комбинира два или повече избрани обекти в обща фигура. За разлика от групирането, комбинираният обект приема свойствата на най-задния обект. Можете да разделите комбинираните обекти, но оригиналните им свойства вече са изгубени.

Когато комбинирате обекти, графичните елементи се заменят с криви на Безие и на местата на застъпване между обектите се появяват отвори.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Комбиниране (само в LibreOffice Draw).

Изберете две или повече обекти, отворете контекстното меню и изберете Комбиниране.


Моля, подкрепете ни!