В очертание

Преобразува избрания обект в многоъгълник или група многоъгълници. Ако преобразуването създаде група от многоъгълници (например когато преобразувате текстов обект), трябва да натиснете F3, за да влезете в групата, преди да можете да изберете отделен многоъгълник.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Преобразуване - В очертание (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В очертание


След като преобразувате линия или текстов обект в очертание, повече не можете да го редактирате по обикновения начин. Вместо това можете да редактирате самото очертание като многоъгълник, включително да променяте формата му с командата Редактиране - Възли.

Моля, подкрепете ни!