Преобразуване в ротационно тяло

Създава триизмерно тяло, завъртайки избрания обект около вертикалната му ос.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Преобразуване - В ротационен обект (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В ротационен обект


Избраният обект първо се превръща в контур, а след това – в триизмерно тяло.

Моля, подкрепете ни!