Преобразуване в триизмерно тяло

Преобразува избрания обект в триизмерен.

За достъп до тази команда...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В триизмерен обект


Избраният обект първо се превръща в контур, а след това – в триизмерно тяло.

Ако изберете два или повече обекта и ги преобразувате в триизмерни, резултатът е триизмерна група, която се държи като един обект. Можете да редактирате отделните обекти от групата, като изберете . Когато приключите, изберете .

Икона Бележка

Преобразуването на група от обекти в триизмерни не променя реда на изобразяване на отделните обекти.


Икона Съвет

За да влезете бързо в група, натиснете F3, а за да я напуснете – +F3.


Растерните изображения и векторните графики също могат да се превръщат в триизмерни обекти. При преобразуването LibreOffice обработва растерните изображения като правоъгълници, а векторните графики – като групи от многоъгълници.

Могат да се преобразуват дори графични обекти, съдържащи текст.

Ако желаете, можете да приложите триизмерен ефект върху преобразувания обект.

Моля, подкрепете ни!