Към многоъгълник

Преобразува избрания обект в многоъгълник (затворен обект, ограден от прави отсечки). Външният вид на обекта не се променя. Ако желаете, можете да щракнете с десния бутон и да изберете Редактиране по възли, за да прегледате промените.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Преобразуване - В многоъгълник (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване - В многоъгълник


Преобразуване на растерни изображения във векторни

Диалог за преобразуване в многоъгълник

Преобразуване в многоъгълник

Следващите настройки са необходими за преобразуване на растерно изображение в многоъгълник. Преобразуваното изображение всъщност представлява съвкупност от по-малки многоъгълници, запълнени с цвят.

Настройки

Задава настройките за преобразуване на изображение.

Брой цветове:

Въведете броя на цветовете за преобразуваното изображение. LibreOffice ще създаде по един многоъгълник за всеки отделен цвят в изображението.

Намаляване на възлите

Премахва цветните многоъгълници, чиято площ в пиксели е по-малка от зададената от вас.

Запълване на дупки

Запълва пролуките между цветовете, които се получават заради намаляването на възлите.

Големина на плочката

Въведете размера на правоъгълника за запълване на фона.

Начално изображение:

Мостра на оригиналното изображение.

Векторизирано изображение:

Мостра на преобразуваното изображение. Натиснете Мостра, за да генерирате векторизираното изображение.

Ход на операцията

Показва хода на преобразуването.

Мостра

Показва мостра на преобразуваното изображение, без да се прилагат промените.

Моля, подкрепете ни!