Преобразуване

Настройки за преобразуване на избрания обект.

За достъп до тази команда...

Изберете Фигура - Преобразуване (само в LibreOffice Draw).

Отворете контекстното меню на избрания обект и изберете Преобразуване


Към крива

Преобразува избрания обект в крива на Безие.

Към многоъгълник

Преобразува избрания обект в многоъгълник (затворен обект, ограден от прави отсечки). Външният вид на обекта не се променя. Ако желаете, можете да щракнете с десния бутон и да изберете Редактиране по възли, за да прегледате промените.

В очертание

Преобразува избрания обект в многоъгълник или група многоъгълници. Ако преобразуването създаде група от многоъгълници (например когато преобразувате текстов обект), трябва да натиснете F3, за да влезете в групата, преди да можете да изберете отделен многоъгълник.

Преобразуване в триизмерно тяло

Преобразува избрания обект в триизмерен.

Преобразуване в ротационно тяло

Създава триизмерно тяло, завъртайки избрания обект около вертикалната му ос.

В растерно изображение

Преобразува избрания обект в растерно изображение (решетка от пиксели, която представя изображение).

В метафайл

Преобразува избрания обект към формат WMF (Windows Metafile Format), който може да съдържа растерни и векторни графики.

Моля, подкрепете ни!