Дефиниране на прожекция по избор

Създава прожекция по избор.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Прожекция по избор и натиснете Нов.


Диалог за дефиниране на прожекция по избор

Създаване на прожекция по избор

Изберете кадър и натиснете >> или <<, за да го добавите или премахнете от списъка.

Добавя съществуващ кадър в края на списъка Избрани кадри. За да използвате този бутон, трябва да изберете кадър в списъка Съществуващи кадри.

Премахва кадър от списъка Избрани кадри. За да използвате този бутон, трябва да изберете кадър в списъка Избрани кадри.

Име

Показва името на прожекцията по избор. Ако желаете, можете да въведете ново име.

Съществуващи кадри

Изброява всички кадри в реда, в който се срещат в текущия документ.

Избрани кадри

Изброява всички кадри в прожекцията по избор. Ако желаете, можете да промените подредбата на списъка, като плъзгате кадри нагоре или надолу.

Моля, подкрепете ни!