Прожекции по избор

Дефинира прожекция по избор с използване на кадрите от текущата презентация. След това можете да посочите кадрите, подходящи за съответната аудитория. Можете да създадете толкова прожекции по избор, колкото желаете.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Прожекция по избор.


Диалог за прожекции по избор

tip

Прочетете страницата от помощта Създаване на прожекция по избор, за да научите повече за това как да подготвяте свои собствени прожекции по избор.


Списък на прожекциите по избор

Изброява прожекциите по избор, които са налични в документа.

За да създадете потребителска прожекция, щракнете върху Нова.

За да стартирате прожекция по избор:

  1. Изберете прожекция по избор от списъка.

  2. Натиснете Стартиране.

Нов

Създава прожекция по избор.

Редактиране

Можете да премахвате, добавяте или пренареждате кадри, както и да променяте името на избраната прожекция.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Копиране

Създава копие на избраната прожекция. Можете да промените името на прожекция, като натиснете Редактиране.

Възпроизвеждане

Стартира избраната прожекция по избор.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Моля, подкрепете ни!