Настройки на прожекция

Определя настройките за прожекцията, включително как да бъде показана, от кой кадър да се започне, как да се преминава към следващ кадър и дали искате да използвате конзолата за водещия, или да я управлявате дистанционно.

За достъп до тази команда...

Изберете Прожекция - Настройки за прожекция.


Диалог за презентация

Обхват

Определя кои кадри да бъдат включени в прожекцията.

Всички кадри

Включва всички кадри в прожекцията.

От:

Въведете номера на началния кадър.

Прожекция по избор

Изпълнява прожекция по избор в реда, зададен от вас в Прожекция - Прожекция по избор.

Режим на презентацията

Изберете вида на прожекцията.

На целия екран

Кадърът се показва на целия екран.

В прозорец

Прожекцията се изпълнява в прозореца на LibreOffice.

Циклично повтаряне след

Рестартира прожекцията след пауза със зададена от вас продължителност. Между последния и първия кадър се показва кадър за пауза. Натиснете клавиша Esc, за да спрете прожекцията.

Времетраене на пауза

Въведете времетраенето на паузата преди продължаването на прожекцията. Ако въведете 0, прожекцията ще започва отначало незабавно, без кадър за пауза.

Показване на лого

Показва логото на LibreOffice в кадъра за пауза. Логото не може да бъде сменено.

Настройки за презентации

Без автоматична смяна на кадрите

Ако е отметнато това поле, кадрите никога не се сменят автоматично.

Смяна на кадрите с щракване върху фона

Позволява ви да преминавате към следващия кадър, като щракнете във фона на кадъра.

Видим показалец на мишката

Показва показалеца на мишката по време на прожекция.

Показалец на мишката като молив

Превръща показалеца на мишката в молив, с който можете да рисувате по кадрите по време на презентацията.

note

Написаното с молива остава върху кадрите, след като излезете от прожекцията. Свойствата на молива могат да се променят с командите Дебелина на молива и Цвят на молива от контекстното меню на протичащата прожекция.


Разрешаване на анимирани изображения

Показва всички кадри на анимирани GIF файлове по време на прожекцията. Ако настройката не е отметната, се показва само първият кадър от анимираните GIF файлове.

Презентацията е винаги отпред

Прозорецът на LibreOffice остава най-отпред по време на презентацията. Никоя друга програма няма да показва прозореца си върху презентацията.

Визуализация

По подразбиране в режим на прожектиране се използва основният монитор. Ако текущият работен плот е показан на повече от един монитор, можете да изберете кой от тях да се използва при прожектиране върху цял екран. Ако текущият работен плот се простира само върху един монитор, или ако в текущата система не се поддържат няколко монитора, не можете да изберете друг монитор.

note

Тези настройки се записват в конфигурацията на потребителя, а не в документа.


Монитор на презентацията

Изберете монитора, който да бъде използван при презентация на цял екран.

Ако системата позволява разпростиране на прозорец върху всички налични монитори, можете също да изберете „Всички монитори“. В този случай презентацията ще се показва на всички достъпни монитори.

Конзола за водещия

Конзолата за водещия предоставя допълнителни контроли и инструменти, полезни за водещия на презентацията. Можете да изберете дали да я използвате в режим на прозорец или на цял екран, или изцяло да я изключите.

Показване на лента за навигация

Лентата за навигация позволява на водещия да управлява презентацията с бутони в долния ляв ъгъл на екрана, както с показалеца на мишката, така и направо върху дисплея, ако се използва сензорен екран.

Дистанционно управление

Разрешаване на дистанционно управление

Указва, че искате да разрешите дистанционно управление през Bluetooth, докато се изпълнява Impress. За да деактивирате дистанционното управление, махнете отметката от Разрешаване на дистанционно управление.

Предложената връзка ви насочва към наличните възможности за инсталиране на приложението във вашето устройство.

Моля, подкрепете ни!